Nieuws

 • 29 jan
  Nieuwe tekst CAO Vlees 2019-2020
 • 28 jan
  Nieuwe tekst CAO Dierenartspraktijken I 2020
 • 27 jan
  Nieuwe tekst CAO Krehalon 2018-2020
 • 27 jan
  Nieuwe tekst CAO Ankerpoort 2018-2019
 • 27 jan
  Wijziging tekst CAO Zeilmakerij 2017-2020
 • 27 jan
  Wijziging tekst CAO Contractcatering 2019-2020
 • 27 jan
  Wijziging tekst CAO Museum 2018-2020
 • 24 jan
  Nieuwe tekst CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020

Welkom bij CAOWijzer!

Wij helpen je via een eenvoudige wizard met het vinden van de juiste beloning voor uitzendkrachten. CAOWijzer is slechts een hulpmiddel. Als de inlener meer betaalt aan zijn reguliere personeel, dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op. Zie CAOWijzer als een minimumloontabel, maar dan voor CAO’s. De minimum inlenersbeloning hebben we nu voor ruim 190 CAO’s uitgezocht. Dat aantal zal de komende maanden groeien tot 200.

Inlenersbeloning volgens de ABU en NBBU CAO. We hebben de inlenersbeloning uitgewerkt zoals die is afgesproken in de CAO’s van de ABU en de NBBU. In sommige inleen-CAO’s, zoals bijvoorbeeld in de klein- en grootmetaal is echter afgesproken dat uitzendkrachten meer moeten krijgen. De inlener is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inleen-CAO en zal dus formeel aan het uitzend- of payrollbureau de aanvullende regelingen door moeten geven. Dit heet de vergewisplicht. Deze extra arbeidsvoorwaarden bovenop de standaard inlenersbeloning zijn niet in CAOWijzer opgenomen.
Berekening uurlonen
In veel CAO’s staat hoe de uurlonen berekend moeten worden. Als er geen berekeningswijze in de inleen-CAO staat, dan worden de uurlonen op de in de uitzend-CAO’s voorgeschreven wijze berekend. Maandloon / 4,35 x Normale Arbeidsduur Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze en resulteert meestal in iets lagere uurlonen. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde uurloon is berekend, op de oude of de nieuwe manier. Loonsverhogingen laten we zien als er een officiële CAO-tekst beschikbaar is waarin nieuwe loontabellen zijn opgenomen. Op cao.minszw.nl kun je zien of een cao-tekst gepubliceerd is. Soms wordt een tekst later gepubliceerd dan dat een loonsverhoging officieel in gaat. In dat geval hebben ingeleende krachten geen recht op nabetaling.
Berekening ADV
In slechts enkele cao’s staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de in de ABU en NBBU CAO voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde percentage is berekend, op de oude of de nieuwe manier. De Normale Arbeidsduur is bepalend voor het percentage ADV. Zo kennen de CAO’s in de kleinmetaal een 38-urige werkweek, maar veel inleners hanteren 40 uur en 13 ADV-dagen. Omdat de officiële werkweek 38 uur is, hebben wij ook de uurlonen hierop gebaseerd en dan zijn er dus geen ADV-dagen meer. In de grootmetaal (Metalektro) geldt wel een 40-urige werkweek en 13 ADV-dagen.
Toeslagen
Soms is een CAO onduidelijk over de toeslagen. Waar het écht onduidelijk is, tonen we de hoogste percentages. Dat doen we bijvoorbeeld voor de feestdagtoeslag in de CAO Open Teelten. Op die manier weet je zeker dat er niet te weinig betaald wordt.
Kwaliteit van de gegevens.
Voor publicatie vragen we de verschillende CAO-partijen de gegevens te controleren. Dit geeft je nóg meer zekerheid. Maar natuurlijk kan het altijd gebeuren dat je een foutje ontdekt. We hopen dat je dat dan gelijk per mail aan ons doorgeeft en dan zullen we het nakijken en in overleg met de CAO-partijen verbeteren! Ons mailadres is info@caowijzer.com
Nu je dit alles weet, kun je met een gerust hart aan de slag met CAOWijzer!

Marcel Reijmers en Nettie Alkema

hoofdredactie CAOWijzer
Zoek cao loon

Loonmutaties

januari 2020
Achmea 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
ADM Europoort | ADM EBT 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Ammeraal Beltech 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
AnQore 3,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
APG 1,00 % Eenmalige uitkering 01-01-2020
APM Terminals Maasvlakte II 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
APM Terminals Rotterdam 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Architecten 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Aspen Oss 3,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Audax 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
AVI | Algemene Verpakkingsindustrie 1,30 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bakkers 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bakkers 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Baksteen 1,80 % Loonsverhoging 01-01-2020
Banken 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bavaria 0,75 % Loonsverhoging 01-01-2020
Besloten Busvervoer 3,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Betonproductenindustrie 3,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bio MCN 3,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Biohorma 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Boek- en Kantoorvakhandel 1,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bos en Natuur Bosbouw 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bos en Natuur Landschappen 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Bos en Natuur Natuurmonumenten 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Carglass 2,75 % Loonsverhoging 01-01-2020
Contractcatering 0,40 % Eenmalige uitkering 01-01-2020
Detailhandel AGF | Detailhandel Aardappelen Groenten en Fruit 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
DIBEVO | Dierenspeciaalzaken 2,30 % Eenmalige uitkering 01-01-2020
DIBEVO | Dierenspeciaalzaken 2,30 % Loonsverhoging 01-01-2020
Dierenartspraktijken I | Dierenartsassistenten 2,90 % Loonsverhoging 01-01-2020
Dierenartspraktijken II | Dierenartsen In Loondienst 2,90 % Loonsverhoging 01-01-2020
Dierhouderij | Veeteelt 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Douwe Egberts 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Drankindustrie 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Essity Gennep 3,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Farm Frites 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Gasunie 0,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Gemeenten 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Gemeenten Personeel (Verlopen) 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Genpact NL 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Groothandel Bloemen en Planten 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Groothandel in Eieren 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Hellende Daken 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Horeca 3,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Houthandel 3,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Hoveniersbedrijf 1,55 % Loonsverhoging 01-01-2020
HTM 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
IFF | International Flavors & Fragrances 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Jeugdzorg 4,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Kalkzandsteen | Xella 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Kappers 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
KLM Grondpersoneel 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Koole 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Kotug Harbour Towage Rotterdam 0,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Lantor 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Margarine- en Spijsvet 0,30 % Loonsverhoging 01-01-2020
MBO 1,25 % Eenmalige uitkering 01-01-2020
Mediq 0,60 % Loonsverhoging 01-01-2020
Meneba Rotterdam 2,75 % Loonsverhoging 01-01-2020
Metalektro € 116,00 Loonsverhoging 01-01-2020
Metalektro HP € 116,00 Loonsverhoging 01-01-2020
Michelin 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
MITT | Mode 1,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Multimodaal Vervoer 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
NEP Broadcast Services 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
NHG | Horeca Gilde 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Offshore Catering 1,35 % Loonsverhoging 01-01-2020
Openbaar Vervoer | OV 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Particuliere Beveiliging 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Plantion 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Podia 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
PPG Industries Fiber Glass I 1,33 % Loonsverhoging 01-01-2020
PPG Industries Fiber Glass II 1,33 % Loonsverhoging 01-01-2020
PQ Zeolites € 250,00 Eenmalige uitkering 01-01-2020
Primair Onderwijs | PO 4,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Provincies 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Reprografisch Bedrijf 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Rijksambtenaren | BBRA 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Rotterdam Port Services | RPS 1,90 % Loonsverhoging 01-01-2020
Schoonmaak 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Signbedrijven | VSBN 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Signify 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Sime Darby Unimills 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Sitech 1,40 % Loonsverhoging 01-01-2020
Smit Harbour Towage 0,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Sociale Werkvoorziening 1,34 % Loonsverhoging 01-01-2020
Sport 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Stena Line Kantoorpersoneel 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Stena Line Zeevarenden 1,70 % Loonsverhoging 01-01-2020
Taxi 2,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Thyssenkrupp Veerhaven 3,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Timmerindustrie 1,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Transavia Grondpersoneel 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Transavia Vliegers 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
United Dutch Breweries 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
UWV 3,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
VGZ 3,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Visdetailhandel 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Vopak 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
VPK Packaging 0,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Wagenborg Passagiersdiensten 3,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Waterbedrijven | WWB 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Waterbouw 1,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Waterschappen 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Weefselkweeksector 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Woondiensten | Woningcorporaties 2,25 % Loonsverhoging 01-01-2020
Zeepfabriek Dalli De Klok 1,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Zeevisbedrijf 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020
Ziekenhuizen 5,00 % Loonsverhoging 01-01-2020
Ziekenhuizen € 1.200,00 Eenmalige uitkering 01-01-2020
Zoetwaren 2,50 % Loonsverhoging 01-01-2020