Nieuws

 • 12 okt
  Akkoord CAO Duivelsberg 2018-2019
 • 11 okt
  Onderhandelingsresultaat CAO Ammeraal Beltech 2018-2020
 • 11 okt
  Onderhandelingsresultaat CAO Ecolab 2018-2021
 • 11 okt
  Nieuwe tekst CAO Van Kessel 2018-2019
 • 11 okt
  Nieuwe tekst CAO Elementis 2018-2020
 • 10 okt
  Nieuwe tekst CAO Van Wijnen 2018
 • 08 okt
  Wijziging tekst CAO Slagers 2017-2018
 • 08 okt
  Wijziging tekst CAO Timmerindustrie 2018-2019

Welkom bij CAOWijzer!

Wij helpen je via een eenvoudige wizard met het vinden van de juiste beloning voor uitzendkrachten. CAOWijzer is slechts een hulpmiddel. Als de inlener meer betaalt aan zijn reguliere personeel, dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op. Zie CAOWijzer als een minimumloontabel, maar dan voor CAO’s. De minimum inlenersbeloning hebben we nu voor ruim 190 CAO’s uitgezocht. Dat aantal zal de komende maanden groeien tot 200.

Inlenersbeloning volgens de ABU en NBBU CAO. We hebben de inlenersbeloning uitgewerkt zoals die is afgesproken in de CAO’s van de ABU en de NBBU. In sommige inleen-CAO’s, zoals bijvoorbeeld in de klein- en grootmetaal is echter afgesproken dat uitzendkrachten meer moeten krijgen. De inlener is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inleen-CAO en zal dus formeel aan het uitzend- of payrollbureau de aanvullende regelingen door moeten geven. Dit heet de vergewisplicht. Deze extra arbeidsvoorwaarden bovenop de standaard inlenersbeloning zijn niet in CAOWijzer opgenomen.
Berekening uurlonen
In veel CAO’s staat hoe de uurlonen berekend moeten worden. Als er geen berekeningswijze in de inleen-CAO staat, dan worden de uurlonen op de in de uitzend-CAO’s voorgeschreven wijze berekend. Maandloon / 4,35 x Normale Arbeidsduur Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze en resulteert meestal in iets lagere uurlonen. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde uurloon is berekend, op de oude of de nieuwe manier. Loonsverhogingen laten we zien als er een officiële CAO-tekst beschikbaar is waarin nieuwe loontabellen zijn opgenomen. Op cao.minszw.nl kun je zien of een cao-tekst gepubliceerd is. Soms wordt een tekst later gepubliceerd dan dat een loonsverhoging officieel in gaat. In dat geval hebben ingeleende krachten geen recht op nabetaling.
Berekening ADV
In slechts enkele cao’s staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de in de ABU en NBBU CAO voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde percentage is berekend, op de oude of de nieuwe manier. De Normale Arbeidsduur is bepalend voor het percentage ADV. Zo kennen de CAO’s in de kleinmetaal een 38-urige werkweek, maar veel inleners hanteren 40 uur en 13 ADV-dagen. Omdat de officiële werkweek 38 uur is, hebben wij ook de uurlonen hierop gebaseerd en dan zijn er dus geen ADV-dagen meer. In de grootmetaal (Metalektro) geldt wel een 40-urige werkweek en 13 ADV-dagen.
Toeslagen
Soms is een CAO onduidelijk over de toeslagen. Waar het écht onduidelijk is, tonen we de hoogste percentages. Dat doen we bijvoorbeeld voor de feestdagtoeslag in de CAO Open Teelten. Op die manier weet je zeker dat er niet te weinig betaald wordt.
Kwaliteit van de gegevens.
Voor publicatie vragen we de verschillende CAO-partijen de gegevens te controleren. Dit geeft je nóg meer zekerheid. Maar natuurlijk kan het altijd gebeuren dat je een foutje ontdekt. We hopen dat je dat dan gelijk per mail aan ons doorgeeft en dan zullen we het nakijken en in overleg met de CAO-partijen verbeteren! Ons mailadres is info@caowijzer.com
Nu je dit alles weet, kun je met een gerust hart aan de slag met CAOWijzer!

Marcel Reijmers en Nettie Alkema

hoofdredactie CAOWijzer
Zoek cao loon

Loonmutaties

oktober 2018
Albemarle Catalysts 1,25 % Loonsverhoging 01-10-2018
Arkema Rotterdam 2,25 % Loonsverhoging 01-10-2018
Arkema Vlissingen 2,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
AVI | Algemene Verpakkingsindustrie 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Baksteen 0,75 % Loonsverhoging 01-10-2018
Beveiliging 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
CBR | Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 1,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
CEVA Logistics 1,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
Dagrecreatie 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Defensie € 600,00 Eenmalige uitkering 01-10-2018
DHL Express 1,40 % Loonsverhoging 01-10-2018
DHL Parcel 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg 0,25 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
Hellende Daken 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
HEMA HP 1,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
Houtverwerkende Industrie 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Kalkzandsteen | Xella 2,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
Kraamzorg 1,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
MBO 2,60 % Loonsverhoging 01-10-2018
MBO 1,00 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
MITT | Mode 0,70 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
NS | Nederlandse Spoorwegen 2,30 % Loonsverhoging 01-10-2018
Papierfabriek Schut 0,25 % Loonsverhoging 01-10-2018
Patheon 1,25 % Loonsverhoging 01-10-2018
PostNL A-Deel 0,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
PostNL B-Deel 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
PostNL Zaterdagbestellers 0,50 % Loonsverhoging 01-10-2018
Primair Onderwijs | PO 42,00 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
Primair Onderwijs | PO € 750,00 Eenmalige uitkering 01-10-2018
Promens Zevenaar 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Rabobank 1,00 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
Recreatie 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Rosier | Zuid-Chemie 1,20 % Loonsverhoging 01-10-2018
Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding | RAPL 1,75 % Loonsverhoging 01-10-2018
Schilders 1,50 % Loonsverhoging 08-10-2018
Tate and Lyle 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Technische Groothandel 0,80 % Loonsverhoging 01-10-2018
TNT Express 2,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Vleeswarenindustrie 0,25 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
Voortgezet Onderwijs 1,00 % Eenmalige uitkering 01-10-2018
VVT 4,00 % Loonsverhoging 01-10-2018
Waterbouw 1,00 % Loonsverhoging 01-10-2018