Nieuws

 • 18 sep
  Nieuwe tekst CAO Reformatorisch Primair Onderwijs 2020
 • 18 sep
  Nieuwe tekst CAO Elementis Minerals 2020
 • 17 sep
  AVV CAO Dierhouderij 2020
 • 16 sep
  Nieuwe versie CAO Hexion 2019-2022
 • 16 sep
  Nieuwe tekst CAO Van der Valk + De Groot 2020-2022
 • 16 sep
  Nieuwe tekst CAO SBOH 2020
 • 14 sep
  Nieuwe tekst CAO Climax 2019-2022
 • 14 sep
  Nieuwe tekst CAO Trespa 2019-2022

Welkom bij CAOWijzer!

Wij helpen je via een eenvoudige wizard met het vinden van de juiste beloning voor uitzendkrachten. CAOWijzer is slechts een hulpmiddel. Als de inlener meer betaalt aan zijn reguliere personeel, dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op. Zie CAOWijzer als een minimumloontabel, maar dan voor CAO’s. De minimum inlenersbeloning hebben we nu voor ruim 200 CAO’s uitgezocht.

Inlenersbeloning volgens de CAO voor uitzendkrachten (ABU en NBBU). We hebben de inlenersbeloning uitgewerkt zoals die is afgesproken in de CAO voor uitzendkrachten. In sommige inleen-CAO’s, zoals bijvoorbeeld in de klein- en grootmetaal is echter afgesproken dat uitzendkrachten meer moeten krijgen. De inlener is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inleen-CAO en zal dus formeel aan het uitzendbureau de aanvullende regelingen door moeten geven. Dit heet de vergewisplicht. Deze extra arbeidsvoorwaarden bovenop de standaard inlenersbeloning zijn (nog) niet in CAOWijzer opgenomen.
Berekening uurlonen
In veel CAO’s staat hoe de uurlonen berekend moeten worden. Als er geen berekeningswijze in de inleen-CAO staat, dan worden de uurlonen op de in de uitzend-CAO’s voorgeschreven wijze berekend. Maandloon / 4,35 x Normale Arbeidsduur Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Loonsverhogingen laten we zien als er een officiële CAO-tekst beschikbaar is waarin nieuwe loontabellen zijn opgenomen. Op uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl kun je zien of een cao-tekst gepubliceerd is. Soms wordt een tekst later gepubliceerd dan dat een loonsverhoging officieel in gaat. In dat geval hebben ingeleende krachten geen recht op nabetaling.
Berekening ADV
In slechts enkele cao’s staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de CAO voor Uitzendkrachten voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde percentage is berekend, op de oude of de nieuwe manier. De Normale Arbeidsduur is bepalend voor het percentage ADV. Zo kennen de CAO’s in de kleinmetaal een 38-urige werkweek, maar veel inleners hanteren 40 uur en 13 ADV-dagen. Omdat de officiële werkweek 38 uur is, hebben wij ook de uurlonen hierop gebaseerd en dan zijn er dus geen ADV-dagen meer. In de grootmetaal (Metalektro) geldt wel een 40-urige werkweek en 13 ADV-dagen.
Toeslagen
Soms is een CAO onduidelijk over de toeslagen. Waar het écht onduidelijk is, tonen we de hoogste percentages. Dat doen we bijvoorbeeld voor de feestdagtoeslag in de CAO Open Teelten. Op die manier weet je zeker dat er niet te weinig betaald wordt.
Kwaliteit van de gegevens.
Voor publicatie vragen we de verschillende CAO-partijen de gegevens te controleren. Dit geeft je nóg meer zekerheid. Maar natuurlijk kan het altijd gebeuren dat je een foutje ontdekt. We hopen dat je dat dan gelijk per mail aan ons doorgeeft en dan zullen we het nakijken en in overleg met de CAO-partijen verbeteren! Ons mailadres is info@caowijzer.com
Nu je dit alles weet, kun je met een gerust hart aan de slag met CAOWijzer!

Swen Meereboer

hoofdredactie CAOWijzer
Zoek cao loon

Loonmutaties

september 2020
Ampleon 2,00% Loonsverhoging 01-09-2020
Boek- en Kantoorvakhandel 1,25% Loonsverhoging 01-09-2020
Groenvoederdrogerijen 2,50% Loonsverhoging 01-09-2020
ING Bank 3,00% Loonsverhoging 01-09-2020
Lassie 3,50% Loonsverhoging 01-09-2020
Philip Morris 0,50% Loonsverhoging 01-09-2020
PostNL Postbezorgers 1,00% Loonsverhoging 01-09-2020