Nieuws

 • 20 jun
  Wijziging tekst CAO Akzo Nobel Nederland 2017-2018
 • 20 jun
  Wijziging tekst CAO Bibliotheken 2015-2019
 • 20 jun
  Nieuwe tekst CAO Bloemen en Planten 2018-2019
 • 20 jun
  Nieuwe tekst CAO Michelin 2016-2018
 • 20 jun
  Nieuwe tekst CAO Parenco 2017-2019
 • 19 jun
  Onderhandelingsakkoord CAO Orsima 2018-2020
 • 19 jun
  Nieuwe tekst CAO Rederij J.H. Bergmann 2017-2018
 • 19 jun
  Nieuwe tekst CAO TEVA Pharmachemie 2018-2019

Welkom bij CAOWijzer!

Wij helpen je via een eenvoudige wizard met het vinden van de juiste beloning voor uitzendkrachten. CAOWijzer is slechts een hulpmiddel. Als de inlener meer betaalt aan zijn reguliere personeel, dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op. Zie CAOWijzer als een minimumloontabel, maar dan voor CAO’s. De minimum inlenersbeloning hebben we nu voor ruim 190 CAO’s uitgezocht. Dat aantal zal de komende maanden groeien tot 200.

Inlenersbeloning volgens de ABU en NBBU CAO. We hebben de inlenersbeloning uitgewerkt zoals die is afgesproken in de CAO’s van de ABU en de NBBU. In sommige inleen-CAO’s, zoals bijvoorbeeld in de klein- en grootmetaal is echter afgesproken dat uitzendkrachten meer moeten krijgen. De inlener is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inleen-CAO en zal dus formeel aan het uitzend- of payrollbureau de aanvullende regelingen door moeten geven. Dit heet de vergewisplicht. Deze extra arbeidsvoorwaarden bovenop de standaard inlenersbeloning zijn niet in CAOWijzer opgenomen.
Berekening uurlonen
In veel CAO’s staat hoe de uurlonen berekend moeten worden. Als er geen berekeningswijze in de inleen-CAO staat, dan worden de uurlonen op de in de uitzend-CAO’s voorgeschreven wijze berekend. Maandloon / 4,35 x Normale Arbeidsduur Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze en resulteert meestal in iets lagere uurlonen. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde uurloon is berekend, op de oude of de nieuwe manier. Loonsverhogingen laten we zien als er een officiële CAO-tekst beschikbaar is waarin nieuwe loontabellen zijn opgenomen. Op cao.minszw.nl kun je zien of een cao-tekst gepubliceerd is. Soms wordt een tekst later gepubliceerd dan dat een loonsverhoging officieel in gaat. In dat geval hebben ingeleende krachten geen recht op nabetaling.
Berekening ADV
In slechts enkele cao’s staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de in de ABU en NBBU CAO voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde percentage is berekend, op de oude of de nieuwe manier. De Normale Arbeidsduur is bepalend voor het percentage ADV. Zo kennen de CAO’s in de kleinmetaal een 38-urige werkweek, maar veel inleners hanteren 40 uur en 13 ADV-dagen. Omdat de officiële werkweek 38 uur is, hebben wij ook de uurlonen hierop gebaseerd en dan zijn er dus geen ADV-dagen meer. In de grootmetaal (Metalektro) geldt wel een 40-urige werkweek en 13 ADV-dagen.
Toeslagen
Soms is een CAO onduidelijk over de toeslagen. Waar het écht onduidelijk is, tonen we de hoogste percentages. Dat doen we bijvoorbeeld voor de feestdagtoeslag in de CAO Open Teelten. Op die manier weet je zeker dat er niet te weinig betaald wordt.
Kwaliteit van de gegevens.
Voor publicatie vragen we de verschillende CAO-partijen de gegevens te controleren. Dit geeft je nóg meer zekerheid. Maar natuurlijk kan het altijd gebeuren dat je een foutje ontdekt. We hopen dat je dat dan gelijk per mail aan ons doorgeeft en dan zullen we het nakijken en in overleg met de CAO-partijen verbeteren! Ons mailadres is info@caowijzer.com
Nu je dit alles weet, kun je met een gerust hart aan de slag met CAOWijzer!

Marcel Reijmers en Nettie Alkema

hoofdredactie CAOWijzer
Zoek cao loon

Loonmutaties

juni 2018
Ardagh 2,25 % Loonsverhoging 01-06-2018
Bakkers 1,75 % Loonsverhoging 01-06-2018
Bakkers 1,25 % Loonsverhoging 01-06-2018
BPD Europe € 1.250,00 Eenmalige uitkering 01-06-2018
Dakdekkers | Bikudak 2,75 % Loonsverhoging 01-06-2018
Gehandicaptenzorg | GHZ 2,10 % Loonsverhoging 01-06-2018
Graan | Diervoederindustrie 2,50 % Loonsverhoging 01-06-2018
HBO | Hoger Beroepsonderwijs € 400,00 Eenmalige uitkering 01-06-2018
Kalkzandsteen | Xella 0,50 % Loonsverhoging 30-06-2018
Lensen Toppoint 2,00 % Loonsverhoging 01-06-2018
Linde Gas 2,00 % Loonsverhoging 01-06-2018
Loparex 2,25 % Loonsverhoging 01-06-2018
Movares 0,50 % Loonsverhoging 01-06-2018
Onstream 1,00 % Loonsverhoging 30-06-2018
Philips Lighting 1,70 % Loonsverhoging 01-06-2018
Sodexo | Offshore Catering 1,00 % Loonsverhoging 30-06-2018
Voortgezet Onderwijs 2,35 % Loonsverhoging 01-06-2018
Zorg Van De Zaak € 250,00 Eenmalige uitkering 01-06-2018