Nieuws

 • 19 mrt
  Wijziging tekst CAO Fresenius HemoCare 2018-2021
 • 15 mrt
  Onderhandelingsresultaat CAO Bouwmaterialen 2019
 • 15 mrt
  AVV CAO Retail Non Food 2019-2020
 • 15 mrt
  Onderhandelingsresultaat CAO Houtverwerkende Industrie 2019-2020
 • 14 mrt
  Akkoord CAO UWV 2019-2020
 • 13 mrt
  Onderhandelingsresultaat CAO Bos en Natuur 2018-2021
 • 07 mrt
  Onderhandelingsresultaat CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020
 • 06 mrt
  AVV CAO Uitgeverijbedrijf 2019

Welkom bij CAOWijzer!

Wij helpen je via een eenvoudige wizard met het vinden van de juiste beloning voor uitzendkrachten. CAOWijzer is slechts een hulpmiddel. Als de inlener meer betaalt aan zijn reguliere personeel, dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op. Zie CAOWijzer als een minimumloontabel, maar dan voor CAO’s. De minimum inlenersbeloning hebben we nu voor ruim 190 CAO’s uitgezocht. Dat aantal zal de komende maanden groeien tot 200.

Inlenersbeloning volgens de ABU en NBBU CAO. We hebben de inlenersbeloning uitgewerkt zoals die is afgesproken in de CAO’s van de ABU en de NBBU. In sommige inleen-CAO’s, zoals bijvoorbeeld in de klein- en grootmetaal is echter afgesproken dat uitzendkrachten meer moeten krijgen. De inlener is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inleen-CAO en zal dus formeel aan het uitzend- of payrollbureau de aanvullende regelingen door moeten geven. Dit heet de vergewisplicht. Deze extra arbeidsvoorwaarden bovenop de standaard inlenersbeloning zijn niet in CAOWijzer opgenomen.
Berekening uurlonen
In veel CAO’s staat hoe de uurlonen berekend moeten worden. Als er geen berekeningswijze in de inleen-CAO staat, dan worden de uurlonen op de in de uitzend-CAO’s voorgeschreven wijze berekend. Maandloon / 4,35 x Normale Arbeidsduur Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze en resulteert meestal in iets lagere uurlonen. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde uurloon is berekend, op de oude of de nieuwe manier. Loonsverhogingen laten we zien als er een officiële CAO-tekst beschikbaar is waarin nieuwe loontabellen zijn opgenomen. Op cao.minszw.nl kun je zien of een cao-tekst gepubliceerd is. Soms wordt een tekst later gepubliceerd dan dat een loonsverhoging officieel in gaat. In dat geval hebben ingeleende krachten geen recht op nabetaling.
Berekening ADV
In slechts enkele cao’s staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de in de ABU en NBBU CAO voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU). Deze methode wijkt iets af van de tot nu toe gehanteerde berekeningswijze. Je kunt in CAOWijzer precies zien op welke wijze het getoonde percentage is berekend, op de oude of de nieuwe manier. De Normale Arbeidsduur is bepalend voor het percentage ADV. Zo kennen de CAO’s in de kleinmetaal een 38-urige werkweek, maar veel inleners hanteren 40 uur en 13 ADV-dagen. Omdat de officiële werkweek 38 uur is, hebben wij ook de uurlonen hierop gebaseerd en dan zijn er dus geen ADV-dagen meer. In de grootmetaal (Metalektro) geldt wel een 40-urige werkweek en 13 ADV-dagen.
Toeslagen
Soms is een CAO onduidelijk over de toeslagen. Waar het écht onduidelijk is, tonen we de hoogste percentages. Dat doen we bijvoorbeeld voor de feestdagtoeslag in de CAO Open Teelten. Op die manier weet je zeker dat er niet te weinig betaald wordt.
Kwaliteit van de gegevens.
Voor publicatie vragen we de verschillende CAO-partijen de gegevens te controleren. Dit geeft je nóg meer zekerheid. Maar natuurlijk kan het altijd gebeuren dat je een foutje ontdekt. We hopen dat je dat dan gelijk per mail aan ons doorgeeft en dan zullen we het nakijken en in overleg met de CAO-partijen verbeteren! Ons mailadres is info@caowijzer.com
Nu je dit alles weet, kun je met een gerust hart aan de slag met CAOWijzer!

Marcel Reijmers en Nettie Alkema

hoofdredactie CAOWijzer
Zoek cao loon

Loonmutaties

maart 2019
Alco Energy Rotterdam 2,50 % Loonsverhoging 01-03-2019
ASR 3,00 % Loonsverhoging 01-03-2019
Bilthoven Biologicals 1,70 % Loonsverhoging 01-03-2019
Centraal Boekhuis 0,50 % Loonsverhoging 01-03-2019
CEVA Logistics 1,50 % Loonsverhoging 01-03-2019
DHL Logistics 1,75 % Loonsverhoging 01-03-2019
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg 8,80 % Eenmalige uitkering 01-03-2019
NXP 2,00 % Loonsverhoging 01-03-2019
Orsima 2,00 % Loonsverhoging 01-03-2019
Schippersinternaten 0,75 % Eenmalige uitkering 01-03-2019
Slagers 2,50 % Loonsverhoging 01-03-2019
Supermarkten | Levensmiddelen Detailhandel 1,50 % Loonsverhoging 01-03-2019
Sweco 2,00 % Loonsverhoging 01-03-2019
Van Oordt 1,00 % Loonsverhoging 01-03-2019
Vlakglas 2,00 % Loonsverhoging 01-03-2019
Volksbank 0,75 % Eenmalige uitkering 01-03-2019